ข่าวดีสำหรับผู้ที่รักงานบริการชอบทำงานสนามบินบริษัท Bangkok Flight Services (BFS) เปิดรับสมัครงาน เป็นเจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นทำงานเกี่ยวกับการเช็คอิน การดูแลเที่ยว บินรวมถึงการบริการผู้โดยสาร…

PASSENGER SERVICES WALK-IN INTERVIEW

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 (เวลา 09:00-16:00 น.)

สมัครและสัมภาษณ์ภายในงาน เน้น!! สัมภาษณ์ทันทีนะครับ

ณ อาคาร The Connecion MRT Ladprao ทางออกประตู 4 ครับ

———————————————

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร Passenger Service Agent

คุณสมบัติ

– Age not over 30 years old.
– Male must pass military service.
– Good English communication skills, additional language would be an advantage.
– Good computer knowledge.
– Able to work on shift pattern

เอกสารสมัครงาน

**กรุณาใช้ปากกาลูกลื่น สีน้ำเงิน เท่านั้น เขียนข้อความ สำเนาถูกต้อง และเซ็นชื่อ/นามสกุล

1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.เรซูเม่ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
5.สำเนา Transcript หรือ grade report หรือ สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ชุด
6.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.43 ,สด.8 หรือใบรับรองวิทยะฐานะ
7.สำเนาหนังสือรับรองการฝึกงาน หรือทำงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
8.สำเนาผลสอบวัดระดับทางภาษา (ถ้ามี) เช่น TOEIC จำนวน 1 ชุด

สัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ !!

การแต่งกาย: ชุดสูทสากล ทั้งชายและหญิง สีสุภาพ
___________________________________
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล(แผนกสรรหาว่าจ้าง)
โทร. 02 131 5038-40 และ 02 131 5048, 5132

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here