นักบิน

การประกาศภาวะฉุกเฉินเนื่องจากน้ำมันเหลือน้อย (Minimum Fuel Declaration)

จากประสบการณ์การเป็นนักบินของผู้เขียน (Prinya Mongkolkul) นั้นพบว่า... ปัจจุบันหลายสนามบินมีเครื่องขึ้นลงหนาแน่นมาก จนแม้เที่ยวบินขาเข้าจะแบกน้ำมันมาเผื่อการบินวน (Holding) แต่ในบางครั้งก็อาจจะไม่พอ...ทาง ICAO
นักบิน

นักบินประกาศภาวะฉุกเฉินเนื่องจากน้ำมันเหลือน้อย Minimum Fuel Declaration

จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่เป็นนักบินมาเป็นเวลานานหลายปี ก็เลยอยากจะเล่าเรื่องการประกาศภาวะฉุกเฉินเนื่องจากน้ำมันเหลือน้อย ซึ่งบางสนามบินมีเครื่องเข้าออกหนาแน่นมาก จนถึงแม้เราจะเพิ่มน้ำมันเผื่อเอาไว้สำหรับการ Holding ก่อนร่อนลงแต่ในบางครั้งก็ไม่พอ...
กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง

กระเป๋าถือขึ้นเครื่องผู้โดยสารจำเป็นจะต้องยกเก็บด้วยตนเอง

วันนี้จะมาแนะนำเรื่อง สัมภาระถือขึ้นเครื่อง ซึ่งทุกวันนี้การเดินทางทางอากาศเป็นเรื่องปกติของคนไทยเนื่องจากการเติบโต LCC หรือที่เรียกกันว่าสายการบินต้นทุนต่ำมีราคาถูกมาก บางครั้งการเดินทางไปและกลับจะอยู่แค่ราคาประมาณพันต้นๆ

เที่ยวบินล่าช้า สายการบิน จะต้องชดเชยให้ผู้โดยสารอย่างไร?

ทุกวันนี้การเดินทางโดยเครื่องบินถือเป็นเรื่องปกติของหลายๆคน ซึ่งเป็นการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย แต่สิ่งที่เราจะต้องพบเจอกันอยู่บ้างนั่นก็คือ เที่ยวบินล่าช้า บางครั้งแค่ไม่กี่นาที โดยส่วนใหญ่แล้วจะรอเที่ยวบินขาเข้า หรือในสนามบินจะเรียกว่า Delay 93RA

Recent Posts