โบอิ้ง ผู้ผลิตอากาศยานรายใหญ่ของโลกเปิดเผยยอดการส่งมอบสินค้าในเชิงพาณิชย์ และการส่งมอบสิ้นค้าด้านการทหาร รวมถึงดาวเทียม ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 ซึ่งจะเห็นได้ว่าสิ้นค้าหลักของโบอิ้งก็ยังเป็นเครื่องบิน โดยเครื่องบินที่สามารถส่งมอบได้มากสุดคือ เครื่องบินตระกูล 737 เนื่องจากเป็นเครื่องบินทางเดินเดี่ยวมีขนาดเล็ก ใช้เวลาการผลิตไม่นาน เป็นที่นิยมของสายการบิน อีกทั้งเป็นเครื่องบินที่ขายดีมากที่สุดในบริษัทโบอิ้ง

โบอิ้งส่งมอบไตรมาสแรกมีดังนี้

โบอิ้ง

โบอิ้ง 767 ยังคงมีการสั่งซื้อ

สิ่งที่น่าสนใจก็คือเครื่องบิน Boeing 767 ที่มีการส่งมอบอยู่ในช่วงไตรมาสแรก และสายการผลิตยังมีการผลิตอยู่เรื่อยๆไม่มีท่าทีว่าจะปิดเครื่องบิน Boeing 767 นั้นเป็นเครื่องบินอีกรุ่นหนึ่งของ Boeing ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งผลิตมาหลายสิบปีก่อนและคงขายได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ยอดขายจะไม่มากก็ตาม

โบอิ้ง 767
Boeing 767-300

สินค้าบางรายการไม่มีการสั่งซื้อ

แต่ก็ยังมีสินค้าบางรายการที่ ไม่มีคำสั่งซื้อในไตรมาสที่ 1 นี้ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีไว้ขายโดยเฉพาะ เช่น หน่วยงานการทหาร รัฐบาลของประเทศต่างๆ หรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่งสินค้าเหล่านี้มีความต้องการน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าอื่น แต่ก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมากๆ ของ Boeing คือ AH-64 C17 ดาวเทียมเชิงพาณิชย์ และ ดาวเทียมด้านการทหาร

ดาวเทียม
Immarsat 5 satellites

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here