เที่ยวบินล่าช้า คือสิ่งที่ทุกท่านต้องเคยพบเจอ… ทุกวันนี้การเดินทางโดยเครื่องบินถือเป็นเรื่องปกติของหลายๆคน ซึ่งเป็นการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย แต่สิ่งที่เราจะต้องพบเจอกันอยู่บ้างนั่นก็คือ เที่ยวบินล่าช้า บางครั้งแค่ไม่กี่นาที โดยส่วนใหญ่แล้วจะรอเที่ยวบินขาเข้า หรือในสนามบินจะเรียกว่า Delay 93RA (93 (RA): Aircraft rotation, late arrival of aircraft from another flight or previous sector) หรืออีกอย่างที่บ้านเราเจอกันบ่อย คือล่าช้าเนื่องจากติดสภาพอากาศ ก็น่าจะเป็น (77 (WG)Ground handling impaired by adverse weather conditions) หรือถ้าแย่ไปมากกว่านั้นคือ การล่าช้าเนื่องจากเครื่องบินขัดข้องการซึ่งหลายๆคนยังไม่รู้ว่ามีการชดเชยให้ผู้โดยสารกันอย่างไร และการชดเชยก็มีหลายอย่าง เช่น เครื่องดื่ม อาหาร เครื่องมือสื่อสาร หรือ การคืนเงินค่าโดยสาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอธิบายเอาไว้

โดยปกติแล้วเที่ยวบินเช่าเหมาลำ และ เที่ยวบินปกติจะไม่ต่างกันมาก โดยด้านล่างนี้จะพูดถึงเที่ยวบินล่าช้าของเที่ยวบินที่ทำการบินตารางบินประจำ โดยรายละเอียดของเที่ยวบินเช่าเหมาลำสามารถดูได้ในรูปด้านล่างนี้ มาดูกันเลยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ให้รายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้…

เที่ยวบินล่าช้า แบ่งเป็น…..

ล่าช้า 2-3 ชั่วโมง

สายการบินจะต้องจัดหา เครื่องดื่ม อาหาร เครื่องมือสื่อสาร หากผู้โดยสารไม่ประสงค์ที่จะเดินทางต่อสามารถขอเงินคืนค่าโดยสารได้

ล่าช้า 3-5 ชั่วโมงขึ้นไป

สายการบินจะต้องจัดหา เครื่องดื่ม อาหาร เครื่องมือสื่อสาร สามารถขอคืนเงินค่าโดยสารได้ หรือเปลี่ยนเที่ยวบินไปเดินทางในวันอื่น รวมถึงเปลี่ยนวิธีการการเดินทางไปเป็นวิธีการเดินทางอื่นๆ

ล่าช้า 5-6 ชั่วโมงขึ้นไป

สายการบินจะต้องจัดหา เครื่องดื่ม อาหาร เครื่องมือสื่อสาร สามารถขอคืนเงินค่าโดยสารได้ หรือเปลี่ยนเที่ยวบินไปเดินทางในวันอื่น รวมถึงเปลี่ยนวิธีการการเดินทางไปเป็นวิธีการเดินทางอื่นๆ ได้รับเงินชดเชยจำนวน 600 บาท เว้นแต่ มีเหตุสุดวิสัย

เที่ยวบินล่าช้า

 

ช่องทางการร้องเรียน

ทั้งนี้หากสายการบินไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ ผู้โดยสารสามารถร้องเรียนมาที่ กพท. ตามช่องทางดังนี้

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย                                                                                  333/105 อาคารหลักสี่พลาซ่า ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210                E-mail : info@caat.or.th Website : www.caat.or.th โทรศัพท์ 0 2568 8800

แนะนำบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ กระเป๋าถือขึ้นเครื่องผู้โดยสาร

และ CAAT หรือ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ทำเอกสารชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบินดังต่อไปนี้

เที่ยวบินล่าช้า

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here