สายการบินไทยเปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 ขาดทุนจำนวน 3,098 ล้านบาท

สายการบินไทย โดย นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชีเปิดเผยข้อมูลว่า…

ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 บริษัท การบินไทย ขาดทุนจำนวน 3,098 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วขาดทุนจำนวน 5,211 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนของสายการบินขาดทุน 381 ล้านบาท (งวด 6 เดือน ปี 2560 ขาดทุน 2,054 ล้านบาท)

โดยในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 สายการบินไทยยังคงดำเนินตามแนวทางการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูธุรกิจประจำปี 2561 ตามกลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์ได้แก่

1. การสร้างกำไรจากการเพิ่มรายได้ควบคุมต้นทุน

2. การปรับปรุงหน่วยธุรกิจให้เป็นศูนย์กำไร

3. การปรับปรุงการบริการครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

4. การนำ Digital Application มาเพิ่มประสิทธิภาพสร้างความสามารถในการแข่งขัน

5. การพัฒนาบริหารบุคลากรโดยเน้น สร้างองค์กร วัฒนธรรม ภาวะผู้นำ ให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งมีการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่…

การพัฒนาประสิทธิภาพในการหารายได้โดยการยกระดับการขายผ่านอินเตอร์เน็ตรวมถึงการดูแลลูกค้าองค์กร อีกทั้งมีการร่วมลงนามสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานเพื่อเป็นศูนย์กลางการซ่อมที่ทันสมัยระดับโลก และรวมไปถึงการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน และการขายเงินลงทุนในบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก

นอกจากนี้สายการบินยังประสบผลสำเร็จด้วยการได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากสกายแทร็กซ์ถึง 3 รางวัล โดยเป็นอันดับที่ 1 ทั้งหมดคือ สายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัดยอดเยี่ยมของโลก สายการบินที่ให้บริการอาหารสำหรับชั้นประหยัดยอดเยี่ยม และรางวัลสายการบินที่ให้บริการสปาเลานจ์ยอดเยี่ยมของโลก

ซึ่งในไตรมาส 2 กว่าปี 2561 บริษัทมีจำนวนเครื่องบินที่ใช้ดำเนินงานณวันที่ 30 มิถุนายน 2561 จำนวน 105 ลำเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 8 ลำ มีอัตราการใช้ประโยชน์ของเครื่องบินเท่ากับ 11.5 ชั่วโมง ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 5.3% และอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร Cabin Factor เฉลี่ย 75.8 % ซึ่งต่ำกว่าปีก่อนเฉลี่ยที่ 78.5%

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here