บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขยายเครือข่ายโดยเพิ่มเที่ยวบินร่วมกับเซินเจิ้นแอร์ไลน์ สู่สาธารณรัฐประชาชนจีน ในตารางการบินฤดูร้อน ประจำปี 2561 เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทยได้ปรับตารางเที่ยวบิน โดยเพิ่มเที่ยวบินที่ทำการบินร่วมกับเซินเจิ้นแอร์ไลน์ สู่หลายจุดหมายปลายทางในสาธารณรัฐประชาชนจีน อาทิ เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ สู่ กวางโจว เซินเจิ้น และเส้นทางไป-กลับ เซินเจิ้น-ภูเก็ต ในตารางการบินฤดูร้อนประจำปี 2561 เพื่อรองรับผู้โดยสารจากทั่วโลกของการบินไทยสามารถเดินทางเชื่อมต่อเที่ยวบินได้หลากหลายและสะดวกสบาย เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายเส้นทางบินภายในสายการบินพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขายของทั้งสองสายการบินโดยเฉพาะเส้นทางบินไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีการปรับตารางการบิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้
1. เที่ยวบินที่ทำการบินโดยการบินไทย
– เที่ยวบินที่ TG678/679 เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-กวางโจว ทำการบิน 7 เที่ยวบิน ต่อสัปดาห์
ด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 777-200
– เที่ยวบินที่ TG618/619 เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เฉิงตู ทำการบิน 7 เที่ยวบิน ต่อสัปดาห์
ด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 777-200
– เที่ยวบินที่ TG612/613 เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-คุนหมิง ทำการบิน 7 เที่ยวบิน ต่อสัปดาห์
ด้วยเครื่องบินแอร์บัส เอ330-300
2. เที่ยวบินที่ทำการบินโดยเซินเจิ้นแอร์ไลน์
– เที่ยวบินที่ TG6451/6452 เส้นทางไป-กลับ เซินเจิ้น-กรุงเทพฯ ทำการบิน 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
ด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 737-800
– เที่ยวบินที่ TG6453/6454 เส้นทางไป-กลับ เซินเจิ้น-กรุงเทพฯ ทำการบิน 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
ด้วยเครื่องบินแอร์บัส เอ320-200
– เที่ยวบินที่ TG6455/6456 เส้นทางไป-กลับ เซินเจิ้น-กรุงเทพฯ ทำการบิน 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
ด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 737-900
– เที่ยวบินที่ TG6457/6458 เส้นทางไป-กลับ กวางโจว-กรุงเทพฯ ทำการบิน 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
ด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 737-900
– เที่ยวบินที่ TG6459/6460 เส้นทางไป-กลับ เซินเจิ้น-ภูเก็ต ทำการบิน 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
ด้วยเครื่องบินแอร์บัส เอ320-200
ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดตารางบินและโปรโมชั่นพร้อมทั้งสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ สำนักงานขายการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact
Center (02) 356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here